Belangrijke mededeling i.v.m Covid-19

Mededeling d.d. 26 november 2020:
Vandaag hebben alweer een aantal mensen zich ziek gemeld. Voor ons als kerkraad genoeg reden om de kerkdeuren langer dan gepland dicht te houden te weten, tot en met zaterdag 5 december. De kerkdiensten kunnen tot die tijd alleen via livestream worden beluisterd. Vanaf zondag 6 december gaan de kerkdeuren weer open en kan een ieder die dat wenst, mits aangemeld, de kerkdiensten weer bezoeken. Wij wensen een ieder die ziek is veel sterkte en een voorspoedig en snel herstel toe.

Update extra mededeling d.d. 20 november: De kerkdiensten van komende zondag 22 november en woensdag 25 november zijn alleen via livestream te volgen.

Extra mededeling d.d. 16 oktober: Wij als kerkraad hebben besloten om met ingang van morgen de zondagsschool en kinderkerk weer open te stellen. Dit besluit is gebaseerd op de volgende gegevens:
1. Basisscholen blijven open;
2. Kinderen zitten in een aparte ruimte op de eerste verdieping;
3. Het aantal aanwezige mensen blijft nog steeds binnen de door ons intern vastgestelde acceptabele normen.

Belangrijke mededeling 
De coronacijfers van de afgelopen dagen blijven zorgelijk en het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt sterk toe. Dit dwingt een ieder, dus ook onze kerk, haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit houdt voor aankomende zondag (morgen dus) in, dat wij het maximaal aantal bezoekers in de kerk terug brengen naar ‘30’ exclusief personeel (zoals de orde- en voordienst). De zondagschool en kinderkerk gaan niet door; de oppas wel. Een ieder die komt is verplicht een mondkapje bij binnenkomst, het rondlopen en weggaan te dragen. Tijdens het zitten mag deze worden afgezet.
Bij binnenkomst wordt je een aantal vragen gesteld: of je ziek bent, koorts hebt, hoest en of met iemand woont/werkt die positief op corona is getest. Tevens wordt je vriendelijk doch dringend gevraagd je handen te desinfecteren. In het gebouw worden geen handen geschud en en de 1,5 meter maatregel gehandhaaft.

Hoe kun je je voor de kerkdiensten aanmelden? 
Aanmelden kun je doen dmz van het versturen van een bericht. Vermeldt in het bericht je naam, de dienst(en) die je wil volgen en het aantal personen. Het bericht kun je sturen naar info@dedeureindhoven.nl of naar mijn whatsapp 06-21679411. Je kunt mij of John Maahury (kerkraad) ook altijd bellen.

Deze mededeling geldt vooralsnog alleen voor aankomende zondag. Maandag gaat het Kabinet de situatie opnieuw beoordelen en komt dan met aanvullende mededelingen. Hun bevindingen wachten wij dus af en informeren je zodra wij meer duidelijkheid over het verdere verloop hebben.

Het coronavirus zaagt behoorlijk aan onze ‘stoelpoten’ van zekerheid en stabiliteit. Maar wij danken God voor de veiligheid en stabiliteit die wij hebben door de ‘rots’ Jezus Christus. Hij heeft nog steeds alles onder controle!

Pastor