Belangrijke mededeling i.v.m Covid-19

Op de persconferentie van dinsdag 21 april heeft premier Mark Rutte afgekondigd dat sommige van de getroffen maatregelen per 11 mei versoepeld worden. Deze versoepelde maatregelen zijn helaas niet van toepassing voor de kerk. De overige maatregelen blijven nu tot 20 mei van kracht. Daarnaast blijven alle betaalde evenementen en bijeenkomsten tot 1 september verboden. Het door ons genomen besluit álle kerkactiviteiten tot 1 juni te stoppen blijft daarom van kracht. Dit betekent dat tot die tijd alle kerkdiensten, OneWay avonden, huissamenkomsten, bijbelstudies en evangelisaties worden afgelast. Dit is een zeer ingrijpende maatregel maar noodzakelijk voor het welzijn van ons allemaal. Alle kerkdiensten zijn echter wel via onze livestream te volgen. Deze vindt u op onze website dedeureindhoven.nl. U kunt ook uw giften online geven. Hiervoor gaat u naar het tabblad giften op onze website.
Ondanks alles geloven wij dat God nog steeds alles onder controle heeft en ons allemaal gaat helpen als overwinnaar hier doorheen te komen.
Tenslotte nog even dit: “pas goed op uzelf en op anderen”.

William Bohórquez
pastor van De Deur Eindhoven