Belangrijke mededeling i.v.m Covid-19

Premier Rutte heeft per 1 juli versoepelde maatregelen aangekondigd die voor onze kerk in Eindhoven van groot belang zijn. De voornaamste maatregel houdt kortgezegd in dat per 1 juli geen maximum meer geldt voor het totaal aantal mensen bij een bijeenkomst, mits de 1,5 meter regel wordt gehanteerd.

U bent bij deze van harte welkom om te komen. Wilt u zich van tevoren opgeven? Dan kunnen wij een stoel voor u reserveren.

Vanaf zondag 5 juli is er weer oppas en zal het kinderwerk (zondagsschool en kinderkerk) weer beginnen.

U kunt zich aanmelden via whatsapp of info@dedeureindhoven.nl. Maak uw keuze en het aantal personen bij het aanmelden aan ons bekend. U kunt aangeven dat u eenmalig komt, of u kunt aangeven welke diensten u voortaan iedere week wil bijwonen. Als u aangeeft welke dienst(en) uw vaste diensten worden, hoeft u zich maar één keer op te geven. Mocht u zich opgegeven hebben maar u kunt uiteindelijk niet komen, wilt u dat dan ook doorgeven? Dan kan eventueel iemand anders naar de betreffende dienst komen.

Bent u ziek of heeft u griepverschijnselen of koorts, dan vragen wij u vriendelijk onze kerkdiensten online te volgen.

Gelet op de voorzorgsmaatregelen die wij moeten naleven vragen wij u om de instructies van de ordedienst op te volgen.

Onze premier merkte in zijn laatste persconferentie terecht op, dat wij inmiddels het coronavirus onder controle hebben maar nog niet overwonnen hebben.

Samen met u geloven wij nog steeds dat wij hier uiteindelijk als overwinnaar uit zullen komen!

William Bohórquez
pastor van De Deur Eindhoven