Heeft u vragen?

Contact

ANBI PROFIEL

Algemene informatie

Rechtsvorm                : Kerkgenootschap
Statutaire naam         : Evangeliegemeente “De Deur” Eindhoven
Statutaire zetel           : Eindhoven
KvK nummer              : 52312135
RSIN                             : 819836709

Bankrekening:
NL27RABO0149691521
t.n.v. Evangeliegemeente de Deur te Eindhoven