Wat Wij Geloven

Wij geloven in de levende, almachtige en drieënige God: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord en niets is ontstaan zonder Hem.

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Dat Hij geboren is uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is vervolgens op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren en zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.

Wij geloven dat elk mens een zondaar is en voor eeuwig verloren gaat tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet immers opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan en Jezus Christus is de enige Redder die je hiermee kan helpen. Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt.

Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden.De enige bijbelse en juiste manier is de doop door onderdompeling.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van de kenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.

Wij geloven in de levende, almachtige en drieënige God: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord en niets is ontstaan zonder Hem.

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Dat Hij geboren is uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is vervolgens op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren en zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.

Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt. Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.

Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden.De enige bijbelse en juiste manier is de doop door onderdompeling.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van dekenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongenspreekt. Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.

Wij geloven in de levende, almachtige en drieënige God: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord en niets is ontstaan zonder Hem.

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Dat Hij geboren is uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is vervolgens op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren en zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.

Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt. Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.

Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden.De enige bijbelse en juiste manier is de doop door onderdompeling.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van dekenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongenspreekt. Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.

Wij geloven in de levende, almachtige en drieënige God: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord en niets is ontstaan zonder Hem.

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Dat Hij geboren is uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is vervolgens op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren en zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.

Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt. Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.

Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden.De enige bijbelse en juiste manier is de doop door onderdompeling.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van dekenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongenspreekt. Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.